Trossamfund
Andet,  Generelt

1 år med Asatro Samling – nu arbejder vi på et nyt Asatro trossamfund

TrossamfundDen 23. Maj 2018 var det præcis 1 år siden at facebookgruppen Asatro Samling blev født. Det har været helt forrygende! Så forrygende at vi har besluttet at bygget et nyt Asatro trossamfund op.

I det forrige indlæg i bloggen kom jeg ind på hvordan det første år er gået frem til nytår 2017/2018.
Det kan læses her: “Opsamling på Asatro Samlings fødselsår 2017“. Indlægget her er en fortsættelse af af det indlæg. Siden nytåret er vi blevet endnu flere.
Så hvis du er ny, eller nyere, i Asatro Samling, så anbefales du at læse ovenstående indlæg.

Det første blót Asatro Samling holdte blev afholdt ved Efterårsjævndøgn 2017. Siden har vi afholdt Vintersolhvervs blót, og også Forårsjævndøgns blót. Det kommende blót er Sommersolhvervs blót, og begivenheden for dette er slået op i facebookgruppen. Det har været fantastisk at blóte sammen med alle jer som har deltaget i de forskellige blót. Som Gode har det været en kilde til glæde at høre jeres meget positive tilbagemeldinger på blótene.

Kort før Asatro Samling blev 1 år, rundede gruppen hele 1000 medlemmer. Det gør os til en af de største danske grupper på Facebook med Asatroen i fokus. Det er vi naturligvis meget stolte af. Majken og jeg er især stolte af at vores idé er blevet taget så godt i mod af så mange, som tilfældet er. Det viser at åbenhed, tolerance, og gensidig respekt er essentielle værdier som det er værd at bygge videre på. Det er også nøjagtig hvad vi har tænkt os at gøre. I Asatro Samling er der nemlig en helt unik positiv stemning hvor alle, uanset politisk ståsted, formår at debattere voksent og respektfuldt med hinanden. Det er fra starten blevet taget i mod som noget helt naturligt af gruppens medlemmer. Det vil vi gerne forsøge at bygge på.

Vi bygger et nyt Asatro trossamfund op!

Vi har derfor besluttet at opbygge et nyt Asatro trossamfund som er funderet på netop disse tre essentielle værdier. Vi har udelukkende oplevet succes med dem som drivkraft for facebookgruppen. Bl.a. derfor har vi fuld tillid til at de også vil kunne bære et nyt Asatro trossamfund. Selvfølgelig kan de ikke stå alene, og selvfølgelig er det langt mere kompliceret at opbygge et Asatro trossamfund end en facebookgruppe. Det er vi fuldt ud klar over. Vi er også klar over at vi ikke kan opbygge et Asatro trossamfund alene.
Dog er vi også klar over at et overvældende flertal af adspurgte i facebookgruppen har tilkendegivet en interesse i et nyt trossamfund. Det vil vi gerne imødekomme.

Det er meget vigtigt for os at pointere, at Asatro Samlings facebookgruppe forbliver som den er, uforandret, selvom vi nu tager skridt til at opbygge et nyt Asatro trossamfund!

Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe

Arbejdsgruppens opgave er at skabe den grundlæggende struktur i det nye Asatro trossamfund. De øvrige i gruppen er håndplukket af Majken og jeg, og kommer fra forskellige steder i det Asatro miljø. Fælles for os alle er at vi arbejder godt sammen. At alle på nuværende tidspunkt har mødt Majken og jeg ansigt til ansigt, og at der er en god kemi imellem os i gruppen. Vi har med andre ord forsøgt at sammensætte en arbejdsgruppe, som vi mener, vil være både homogen og dynamisk i sit virke.
Det er muligt at der hen ad vejen vil blive tilknyttet andre i arbejdet, det vil tiden vise.

Det er ingen hemmelighed at det er et stort arbejde at bygge et trossamfund op. Der er mange aspekter som skal tages i betragtning, og også nogle regler omkring det som der nødvendigvis må tages højde for. Ikke mindst fordi vores ambition er at trossamfundet skal have status som anerkendt trossamfund. Vi vil gerne kunne imødekomme trossamfundets medlemmer i livets store begivenheder som juridisk gældende håndfæstelse og begravelse m.m.

Ingen deadline men god gennemsigtighed

Vi er fuldt ud overbeviste om at det nye trossamfund vi bygger op, vil have en positiv indvirkning på dansk Asatro i mange år fremover. Derfor har arbejdsgruppen heller ikke en deadline. For arbejdet skal gøres ordentligt lige fra begyndelsen af. Det vi her bygger op skal være varigt, levedygtigt, og solidt.

Gennemsigtighed har kendetegnet Asatro Samling siden starten, og det ønsker vi at holde fast ved. Derfor vil der også jævnligt komme opdateringer med info om arbejdsgruppens arbejde undervejs i processen. Opdateringerne vil blive slået op i facebookgruppen.

Hvorfor bygger vi et nyt Asatro trossamfund?

Asatro Samlings essentielle værdisæt er det mest samlende der er sket i dansk Asatro i mange år. På det år der er gået har Asatro Samling haft stor indflydelse på den online debat om Asatro generelt. Asatro Samlings eksistens har bevirket at folk, som ellers mere eller mindre havde brændt broerne mellem sig og gravet dybe grøfter, er begyndt at finde hinanden igen. Mange har opdaget at når man mødes i åbenhed, tolerance og gensidig respekt, så er der åbnet op for en frugtbar dialog.

Det klinger godt med det primære formål for Asatro Samling. Som jo netop er at medvirke til at gøre Asatroen i Danmark frugtbar ved at give troen gode vækstbetingelser, og det starter alt sammen med at man kan kommunikere godt med hinanden.

Vi har ingen interesse i at konkurrere med andre.
Vi hævder retten til vores egen eksistens, og vi hævder retten til at oprette et trossamfund på nogle andre præmisser end andre har gjort før os.
Som det også fremgår andre steder her på hjemmesiden, så har vi interesse i at samarbejde med andre som også arbejder for en frugtbar Asatro, ligesom vi gør.
Det er derfor absurd at frygte at et nyt trossamfund ønsker at konkurrere med andre.

Hvad gør vi så nu?

Arbejdsgruppen går i gang med arbejdet nu her hen over sommeren. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak. Tak til jer, som har vilje og mod til at sige ja til at være en del af arbejdsgruppen.

Facebookgruppen Asatro Samling fortsætter som sagt som hidtil. Den vil vokse sig større og bidrage med endnu flere interessante debatter fra gruppens medlemmer. Ikke mindst de trosrelaterede af slagsen. Majken og jeg er så taknemmelige for interessen for gruppen. I høj grad også for at 99,9% af gruppens medlemmer agerer sobert og venligt i gruppen. Derfor kan nye medlemmer også være trygge ved at melde sig ind, og vide at man vil blive modtaget venligt.

År og Fred

Majken Ravn Rimhøj & Bjørn Ravn Rimhøj

Del gerne!

Skriv et svar