Asynje Quizzen

Hvem er den højeste blandt Asynjerne?

Correct! Wrong!

Hvilken Asynje bor på Søkkvabek?

Correct! Wrong!

Asynjen Eir er den bedste hvad?

Correct! Wrong!

Hvad bærer Asynjen Fulla på?

Correct! Wrong!

Hvem er den ypperste og mest udmærkede af Asynjerne?

Correct! Wrong!

Hvad hedder Freyas datter?

Correct! Wrong!

Hvem straffer dem som svigter deres ord?

Correct! Wrong!

Hvem holder dem for døren som ikke må træde ind, og er samtidig værn på Tinge?

Correct! Wrong!

Hvem sender Frigg til forskellige verdener for at gøre hendes ærinder?

Correct! Wrong!

Hvilke af disse regnes også til Asynjerne?

Correct! Wrong!

Quiz om Asynjerne
Din viden om Asynjerne er under middel!

Din viden om Asynjerne er minimal og du bør give dig selv lektier for og læse om Asynjerne i Eddaerne! 🙂
Din viden om Asynjerne er middel!

Din viden om Asynjerne er i middelområdet, du ved altså noget men ikke helt nok endnu. Læs mere i Eddaerne og kom helt med i din viden om Asynjerne! 🙂
Din viden om Asynjerne er i top!

Du har en super god viden om Asynjerne som du med rette kan lære andre om! 🙂

Share your Results:

Del gerne!