- Asatro Samling - http://asatrosamling.dk -

Hvad er et blót ritual?

Soltegn
Soltegn
Blót [1] plads

Hvilket ritual hvornår

Blot, eller blót [1] som det også kaldes, er et ritual hvor Guderne og de øvrige magter hidkaldes og hyldes. Typisk blót [1]es der min. 4 gange årligt. Ved sommersolhverv, vintersolhverv, forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn. [2] Nogle blót [1]er også 31. Oktober og hylder ved det blót [1] også deres forfædre og slægt. Der er ikke noget dogme der siger at man absolut skal blót [1]e på bestemte tider. Det kan man vælge at gøre som man selv føler det bedst ved.

Formen i blótritualet

Der er mange måder man kan blót [1]e på, men der er især en form som jeg personligt oplever lidt som en slags “standard”. Det er på ingen måde ment nedladende, det kan også godt kaldes en gennemsnitlig måde at blót [1]e på. Man blót [1]er alene eller sammen med andre, igen alt efter hvad man selv har det godt med. Man aftaler et sted at mødes hvis man er flere, og en Gode eller Gydje forretter blót [1]et. (En Gode er betegnelsen for en mandlig forretter og Gydje er betegnelsen for en kvindelig).

Jeg har det godt med først at have talt sammen med blót [1]deltagerne om hvad der er vigtigt for mig og alle de øvrige ved lige netop dét blót [1], som vi skal til. Ud fra det hidkaldes de Guder og/eller Gudinder som har med årstiden og de forskellige behov [3] at gøre, som vi har talt om. De hidkaldes i de 4 verdenshjørner startende i Nord, og Goden bevæger sig medsols (dvs. i urets retning) indtil Goden er tilbage i Nord. Nu erklæres cirklen for hel [4]lig og de eneste cirklen accepteres brudt af er børn eller dyr, for de ved ikke bedre. Alle andre respekterer det hel [4]lige rum der nu er skabt. Nu kan blót [1]et som ritual finde sted.

Hvordan er man placeret?

Typisk er man placeret i en cirkel omkring et bål eller andet af betydning for de blót [1]ende. Goden fortæller nu hvad blót [1]et handler om. Læser måske en tekst fra Ældre Edda [5] med relevans for blót [1]et eller andet. Der er fuldkommen frit spil. Ingen dogmer. Ingen “rigtig” måde at følge, andet end hvad der føles rigtigt for dig og dem du eventuelt blót [1]er sammen med. Et drikkehorn mjød (eller andet) sendes medsols rundt startende ved Goden.

Den næste kan vælge at hylde den- eller de, Guder vedkommende vil. Sige hvad vedkommende har på hjerte. Fremsige et digt skrevet til lejligheden. Fortælle om noget der er dybt personligt for vedkommende. Synge en relevant sang, eller andet. Vedkommende kan også vælge blot at tage hornet, hælde et lille skvæt på jorden for at takke Vætterne for at måtte blót [1]e lige der hvor man er.

Dette kaldes typisk en “skåle runde”, og dem kan der være flere af. Der kan også være æres runde til ære for en specifik Gud eller flere. Man kan også vælge at ære en af de tilstedeværende på den måde, hvis han/hun er lykkes med noget der har været rigtig svært osv. osv.

Afslutning af blót ritualet

Når alle føler at de har sagt det de ville, ofret det de ville (hvis man har haft et offer med), så går Goden igen medsols rundt i verdenshjørnerne. Her takkes de hidkaldte Guder og/eller magter for at de har været med ved blót [1]et. Til sidst erklærer Goden cirklen for åben. Det skabte hel [4]lige rum er der ikke længere, men stedet hvor man lige har blót [1]et kan stadig føles hel [4]ligt for nogle.

Blótmåltid

Det er mere eller mindre en fast tradition rundt om at man efterfølgende spiser et måltid mad sammen med hinanden, og med Guderne. Måltidet befæster blót [1]et og styrker sammenholdet mellem mennesker og Guder. Det giver anledning til at tale dybere sammen, måske om blót [1]et, måske hvordan det går i livet. Måske at man synes mælken er blevet for dyr i Brugsen, eller hvad man nu synes man vil snakke om.
 
Man bryder efterfølgende op når man selv synes at det er et passende tidspunkt. Der er rigtig rigtig mange måder man kan afholde et blót [1] ritual på. Det jeg her har fortalt, er bare en af måderne. Man kan blót [1]e alle steder. Såvel indendørs som udendørs. Jeg kender sågar til folk som har blót [1]et i vandet ved stranden uden en trevl på kroppen. Det virkede for dem, så det er næsten kun fantasien der sætter grænsen. Det er bare vigtigt at man respekterer den hel [4]lige handling et blót [1] er, og at man formår at skabe et hel [4]ligt rum hvor i det kan finde sted.
 
Læs også artiklen: “Hvordan starter man et blótlaug? [6]

År og Fred

Bjørn Ravn Rimhøj

Del Asatro Samling med andre:
[7]