- Asatro Samling - http://asatrosamling.dk -

Kan man blóte alene?

Blót
Blót

Kan man blóte alene?

Det spørgsmål bliver jeg ind i mellem stillet, og svaret er ja, man kan godt blót [1]e alene.
Næste naturlige spørgsmål der dukker op er, hvordan gør man det? Og det vil jeg gerne komme med nogle bud på, hvordan det kan gøres.

Når man vælger at blót [1]e alene, så vælger man at gøre det af en årsag. Årsagerne kan være mange, og det er ikke givet at man kan sætte ord på hvorfor. Det kan være noget dybtfølt, som man bare ved at man har brug for at gøre.
Det kan også være at man er fuldt bevidst om hvorfor man vil blót [1]e.

Find et sted der passer godt

Oftest foretrækker man at være privat for sig selv. Når man blót [1]er alene er stedet man vælger derfor ikke uden betydning. Det kan i princippet være hvor som hel [2]st. Hvis man, som jeg, foretrækker at blót [1]e ved et bål, så bør man tage hensyn til dette ved valg af sted.

Jeg kan godt lide at blót [1]e sammen med andre. Tidligere var det dog sådan, at jeg faktisk foretrak at blót [1]e alene for mig selv. At blót [1]e alene, eller sammen med andre, giver ikke den samme trosoplevelse. Mentalt kan det at blót [1]e alene opleves meget mere intimt, end hvis man blót [1]er sammen med andre. Der er fordele og ulemper ved begge dele. I sidste ende bør man vælge det, som man selv har det bedst med. Nogle vælger slet ikke at blót [1]e, og forholder sig til deres tro uden. Der er ikke nogen pligt til at blót [1]e i Asatro.

Hvornår blóter man?

Det korte svar vil være, når man føler for det. I Asatro er der ikke et dogme som påbyder hvornår man kan- og ikke kan blót [1]e. Eller om man skal, og i givet fald hvornår man skal. Det mest almindelige er at man blót [1]er ved begge Solhverv og begge Jævndøgn. Det kan man læse mere om i artiklen Hvad er  blót? [3]

Du kan også have gavn af at kigge nærmere i den Asatro kalender [4].

Forud for blótet

Hvis man vil blót [1]e ved et bål er det praktisk med tørt brænde. Er der ikke noget på stedet i forvejen skal det medbringes. Ofte er det sådan, at man også gerne vil ofre når man blót [1]er, så en offergave skal også medbringes. Derudover ynder jeg selv at dele et måltid med Guderne i forlængelse af blót [1]et. Passende påklædning i forhold til vejret, og et tæppe eller andet at sidde på, er også rart at have.

Hvad man vælger at ofre kan være meget forskelligt. Hel [2]t overordnet kan det siges, at det vigtigste er at det føles rigtigt. Om man vil lave et takkeoffer, eller bede Guderne om hjælp, så kræver det en overvejelse. Måltidet man måske deler med Guderne kan sagtens udgøre offeret. Men ellers kan eksempler være alt fra symbolske fødevarer som æg og mælk, til tanker nedskrevet på papir som ofres i bålet. Det er kun fantasien der sætter grænsen, men i mine øjne er det godt at have gennemtænkt det offer man vil give.

Et godt offer, synes jeg, er et offer hvor man afgiver noget. Det kan være ens tid man ofrer, det kan være ens blod eller hår, eller noget der har stor betydning for en. Man bør ikke ofre over evne. Jeg har en enkelt gang oplevet at der blev ofret penge ved et blót [1]. (Flere år før Asatro Samling). Også flere penge end vedkommende havde råd til at undvære. Et sådant offer er over evne, og Guderne tog ikke vel imod det hel [2]ler. Man kan ofre på bålet (brandoffer), i jorden (gravoffer), eller i vand (vandoffer). Nogle ofrer også i luften, det kan være spredning af en ask [5]e eller andet som ikke forurener den omgivende natur.

Påkaldelse af Guder og/eller Gudinder

Hvordan hidkalder man så, og er det overhov [6]edet nødvendigt at gøre?

Nej, man kan sagtens blót [1]e uden at sige et ord, men nøjes med at tænke det man har på hjerte. Guderne skal nok høre det alligevel. Man kan også undlade direkte at hidkalde Guder, eller blot henvende sig til den enkelte af Guderne i tankerne.

Det der dog virker bedst for mig selv, er at hidkalde Guderne jeg ønsker kontakt til. Jeg foretrækker at bruge et blæsehorn. Jeg blæser i hornet og siger f.eks. “Hil Odin! Vær med mig ved mit blót [1], jeg ønsker din nærhed!” Det fortsætter jeg med for hver enkelte Gud/Gudinde jeg ønsker at blót [1]e til. Når jeg blót [1]er alene føler jeg ikke et behov [6] for at danne et hel [2]ligt rum, ligesom i cirklen når jeg blót [1]er sammen med andre. Så bliver naturen omkring mig det hel [2]lige rum i stedet. Derfor hidkalder jeg hel [2]ler ikke i de fire verdenshjørner ved alene-blót [1].

Selve blótet

Efter hidkaldelsen kommunikerer jeg på skift med hver af Guderne. Det kan være ved tale, men det kan også blot være i tankerne. Jeg ofrer så til den det omhandler, eller dem alle på en gang, og takker for det jeg har at takke for. Er det et blót [1] jeg holder, fordi jeg føler at jeg har brug for noget fra Guderne, så ofrer jeg til dem for at søge hjælp, eller vejledning, hos dem.

Når jeg taler med Guderne så gør jeg det stående, i respekt for dem. Man kan såmænd også sagtens gøre det siddende. Igen er det afgørende, at man gør det på den måde man selv har det bedst med.

Når jeg synes at blót [1]et er færdigt og jeg har ofret hvad jeg ville, så blæser jeg i hornet igen. Det er tid til at takke Guderne for at de var med mig ved mit blót [1]. Det gør jeg således på næsten samme måde, som da jeg hidkaldte dem. Den eneste forskel er det jeg samtidig siger eller tænker.

Efter blótet

Efter blót [1]et sætter jeg mig ned og nyder bålet, og den mad og drikke jeg har medbragt. Jeg hælder noget af drikken ud på jorden og takker stedets Vætter, for at være mig venligt stemte. Halvdelen af den mad jeg spiser deler jeg med Guderne ved at jeg enten ofrer det på bålet, eller stiller det frem åbent på jorden.

Jeg bliver siddende lige så længe jeg føler at jeg har brug for det, og nogle gange er et alene-blót [1] blevet forlænget til en efterfølgende Udesidning [7].

Tak fordi du læste med

Jeg håber, at de ting jeg her har skrevet vil udvide din horisont. At det har gjort dig klogere på det at blót [1]e alene. Måden jeg har lagt væk på, er ikke den eneste måde at blót [1]e alene. Det vigtige er at gøre sig klart, at der ikke findes rigtige og forkerte måder at blót [1]e på. Der er ingen dogmatik som byder dig at blót [1]e præcis som andre gør det. Det skal i udgangspunktet føles rigtigt og naturligt for dig. De første par gange kan man godt have det mærkeligt med at gøre det. Det skyldes ofte at det blot er en uvant måde at forholde sig til tro og naturen på. Det er vores samfund ikke gearet til at forholde sig til, men det er lige meget. Bare du gør det, fordi du føler det rigtige i det, for dig.

Husk at du er velkommen i vores Facebookgruppe Asatro Samling [8].

År og Fred

Bjørn Ravn Rimhøj

Del Asatro Samling med andre:
[9]