Presse m.m.

Retningslinjer for anvendelse af indholdet på Asatrosamling.dk

Vi gør opmærksom på at indholdet på asatrosamling.dk er underlagt ophavsretsloven og det er derfor vores ønske at såfremt pressefolk, studerende eller andre ønsker at bruge materiale fra asatrosamling.dk, så sker dette i overensstemmelse med ophavsretsloven.

Skulle man have et ønske om at indhente tilladelse til at bruge materialet på asatrosamling.dk, ud over hvad ophavsretsloven giver mulighed for, kræver dette vores skriftlige samtykke.
Anmodning herom bedes stilet til admin@asatrosamling.dk

I Asatro Samling vil vi gerne være behjælpelige med oplysning, så er du studerende og i gang med research omkring Asatro og/eller Asatroende, er du velkommen til at sende os en mail på ovenstående mailadresse.
For at flest muligt vil have lyst til at besvare en evt. undersøgelse eller andet, er det et krav at der stilles seriøse og velovervejede spørgsmål. Det er vores erfaring at det giver det største udbytte og derfor er det også i din favør.

Hvis dit ønske som journalist eller studerende er, at gennemføre interviews er det ligeledes et krav at spørgsmålene der stilles er seriøse og velovervejede, og da vil vi gerne være behjælpelige med at formidle kontakt til Asatroende som måske gerne lader sig interviewe.

År og Fred

Bjørn Ravn Rimhøj

Comments are closed.