Riter

Et rite er en symbolsk kulthandling, et ritual. Under dette menupunkt vil vi komme ind på forskellige former for riter, og give en forklaring på hvad riterne kan indeholde, og hvad meningen med dem er.

– Om Ynglinge vielse: 

Del gerne!