Sinfjötles Död

(Oldnordiske Gudesange
Den ældre Edda
Oversat af H. G. Møller
Udgivet 1870)

Gjort tilgængelig af https://heimskringla.no/

Anden afdeling: Heltesange

Sigmund Völsungssön var Konge i Frankerland; Sinfjotle var den ældste af hans Sönner, Helge den anden, Hamund den tredje. Borghild, Sigmunds Hustru, havde en Broder, som hed Gunnar, men hendes Stedsön Sinfjotle og Gunnar friede begge til én Kvinde, og derfor slog Sinfjotle ham ihjæl. Men da han kom hjem, da bad Borghild ham at drage bort, men Sigmund bød hende Gods til Bøder, og det måtte hun tage imod. Men ved Gravøllet bar Borghild Øl frem. Hun tog et stort Horn fuldt af Gift og bar det til Sinfjotle, men da ha så i Hornet, skönnede han, at der var Gift deri, og han sagde til Sigmund: “Drikken er uklar, du gamle!” Sigmund tog Hornet og drak det ud. Det er sagt, at Sigmund var så hårdfør, at Gift hverken kunde skade ham udenpå eller inde, men alle hans Sönner stod sig imod Gift, når den kom udenpå Legemet. Borghild bar et andet Horn hen for Sinfjotle og bad ham drikke, og det gik ganske som för. Og endnu tredje Gang bar hun Hornet til ham, og hun talte også Smædeord til ham, hvis han ikke drak det ud. Hun talte ligesom för til Sigmund, og Sigmund sagde: “Lad Skæget da si det, min Sön!” Sinfjotle drak og døde straks.

Sigmund bar ham en lang Vej i sin Favn og kom til en smal og lang Fjord; dér var et lidet Skib og en Mand derpå; han tilbød Sigmund at sætte ham over Fjorden. Men da Sigmund bar Liget ud på Skibet, da var Båden ladet. Manden sagde, at Sigmund skulde drage indenfor Fjorden. Manden skød Skibet ud og forsvandt straks. Kong Sigmund forblev længe i Danmark i Borghilds Rige fra den Tid, da han fik hende til Ægte. Sigmund drog derpå sydpå til Frankerland til det Rige, som han ejede dér. Da fik han Hjördis, Kong Ølimes Datter, til Ægte. Deres Sön var Sigurd. Kong Sigmund faldt i Kamp mod Hundings Sönner, men Hjördis giftedes derpå med Kong Hjalpreks Sön Alv; Sigurd voksede op dér i sin Barndom. Sigmund og alle hans Sönner overgik langt alle andre Mænd i Kraft og Vækst og Mod og al Idræt. Sigurd var dog den ypperste af alle, og ham sige alle Mænd i gamle Sagn at have været udmærket fremfor alle og den herligste Hærkonge.

Del gerne!