Tredje Sang om Gudrun

(Oldnordiske Gudesange
Den ældre Edda
Oversat af H. G. Møller
Udgivet 1870)

Gjort tilgængelig af https://heimskringla.no/

Anden afdeling: Heltesange

Herkja hed en af Atles Trælkvinder, som havde været hans Frille. Hun fortalte Atle, at hun havde set Thjodrek og Gudrun sammen. Atle var da meget misfornöjet. Da sagle Gudrun:

1. 
“Hvad skader dig, Atle, 
Budles Sön? 
Du er lidet glad. 
Hvi ler du aldrig? 
Bedre vilde det tykkes 
de bolde Jarler, 
om med Mænd du talte 
og til mig du så.” 

Atle. 
2. 
“Det ærgrer mig, Gudrun! 
Gjukes Datter! 
hvad Herkja mig her 
i Hallen sagde, 
at du og Thjodrek 
under Taget sov, 
og at I lystne 
i Lagen jer svöbte.” 

Gudrun. 
3. 
“Om alt det vil jeg 
dig Eder sværge 
ved den hellige 
hvide Sten, 
at ej jeg tilstod 
Thjodrek det, 
som ej Mand og ej Viv 
vel måtte öve. 

4. 
Én Gang har jeg 
hans Hals omfattet, 
den ædle Helts, 
Hærenes Herskers. 
Andre Tanker 
lå os på Sinde, 
da vi kummerfulde to 
talte fortroligt. 

5. 
Her kom Thjodrek 
med tredive Mænd; 
af alle de tredive 
ej en eneste lever. 
Du slog mine Brødre 
og de brynjeklædte Kæmper; 
du slog dertil 
mine Slægtninge alle. 

6. 
Ej kommer nu Gunnar; 
ej kalder jeg Högne; 
ej ser jeg de kære 
Brödre siden. 
Med Sværd vilde Högne 
hævne den skændsel; 
nu må jeg selv 
den Spe vise bort. 

7. 
Send Bud efter 
de sydlandske 
Saksers Konge. 
Han vie kan 
den sydende Kedel.” 

8. 
Syvhundred Mænd 
ind i Salen skrede, 
för Kongens Viv 
i Kedlen greb. 

9. 
Brat hendes hvide 
Hånd greb til Bunds, 
og op hun tog 
de ædle Stene. 
“Ser nu, I Mænd! 
Skyldfri er jeg vorden. 
Hellig er Kendelsen! 
Se! Kedlen syder.” 

10. 
Da lo Herskerens 
Hu i Brystet, 
da han Gudruns Hænder 
hele så. 
“Nu skal Kvinden 
til Kedlen gå, 
hun, som Gudrun 
for Gerningen sigted .” 

11. 
Ingen så Ynk, 
som ej monne se, 
hvorledes Herkjas 
Hænder svedes. 
De førte Møen ud 
i den fule Mose, 
Så tog Gudrun 
Straf for sin Harm.Noter:

8. Gudrun beviser sin Uskyldighed ved at tage den hellige Sten op af en Kedel med sydende Vand.

Del gerne!