Spring til indhold
Hjem » Opsamling på Asatro Samlings fødselsår 2017

Opsamling på Asatro Samlings fødselsår 2017

Asatro Samling 2017

Asatro Samling blev født d. 23. Maj 2017, og blev til efter en idé af begge undertegnede.

Hvordan er det gået i 2017?

Fra første færd er det gået stærkt, siden vi afholdte det første blót. Asatro Samling udviklede sig hurtigt og det vi kalder grundpillerne viste sig at være populært blandt danske Asatro. Grundpillerne vi her skriver om er åbenhed, tolerance og gensidig respekt.

Det er de helt grundlæggende værdier i Asatro Samling, og er dem som gør det muligt at vi kan mødes i en fælles forståelse og accept for hinandens trosanskuelser. De kan til tider være meget forskellige. Det er også de værdier som gør at der i Asatro Samling er Asatro fra alle samfundslag og fra stort set alle steder i det politiske spektrum. I gruppen finder man alle fra direktøren i det private erhvervsliv til folk som pt. lever i hjemløshed. Fælles for os alle er at vi mødes i ligeværd, vi er Asatro.

Tak er kun et fattigt ord

Vi er uendeligt taknemmelige for at opleve at der er så mange andre som synes godt om ideen bag Asatro Samling. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os at Asatro Samling ville gro og udvikle sig så hurtigt som det er sket. Tusind tak skal i have fordi i vil være med.

Asatro Samling statistisk set

Medlemstilgangen set i en kurve er stort set lineær i opadgående retning. Endnu er der ikke gået bare en enkelt dag uden at nye er kommet til. Herunder ses vækstkurven for medlemstilgangen de seneste 60 dage:

 

Vi er på stående fod 849 medlemmer og det betyder at der har været en gennemsnitlig medlemstilgang på 3,8 nye medlemmer om dagen!

Asatro Samling vækst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReaktionerDer bliver i gennemsnit i Asatro Samlings Facebookgruppe skrevet kommentarer, nye opslag, og reageret med reaktioner (likes m.m.) 12-16.000 gange om måneden!

Medlemsaktivitet

Den gennemsnitlige medlemsaktivitet svinger mellem ca. 92% og 96% af medlemmerne om måneden. Det er en virkelig høj deltagelsesprocent. Det vil faktisk sige at stort set alle medlemmer er aktive på den ene eller anden måde i gruppen! Lige nu og her er det blot 29 af de 849 medlemmer som ikke har interageret med gruppen den seneste måned.

Asatro

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående billede fortæller at medlemsaktiviteten lige nu ligger på hele 96,5%

Har vi nået en “kritisk masse” i 2017?

Her sidst på året er det blevet aktuelt at stille os selv det spørgsmål. Svaret må være: muligvis. I hvert fald har vi opdaget at der visse steder florerer nogle teorier om Asatro Samling. Bl.a. den at vi har til hensigt at udgøre en konkurrent for visse andre grupper i det Asatro Miljø. Det kan vi med hånden på hjertet affeje som det rene nonsens.
Asatro Samling er ikke et modstykke til nogen som helst, eller noget som helst, på nogen måde. Vi definerer os ikke ud fra hvad vi ikke er, men ud fra hvad vi er og hvad vi står for. Vi påberåber os vores ret til eksistens på lige fod med alle andre grupperinger i det Asatro miljø. Vi nægter på nogen måde at stå på mål for sådanne påstande. Vi er villige til at samarbejde med alle som vil en frugtbar Asatro, der ligesom vi arbejder for at fremme Asatroen i Danmark på en positiv og respektfuld måde.

Dårligdom lader vi andre om

Derfor vil man aldrig opleve Asatro Samling i en “mudder-krig” med andre grupperinger, eller andre trosretninger. Asatro Samling står på sine egne ben og læner sig ikke op ad andre.
Der er nogle få som ikke mener at de har noget godt at sige om Asatro Samling, de udgør en mikromal minoritet blandt danske Asatro. Fællesnævnerne blandt dem er enten at de er blevet udelukket fra Asatro Samling fordi de har nægtet at respektere de værdier Asatro Samling bygger på. Eller også er de blandt dem som netop opfatter Asatro Samling som en konkurrent til deres eget virke. Det må vi trække på skuldrene af og konstatere at man ikke kan gøre alle tilfredse. Sådan må det nu engang være.

Vi er mangfoldige og bredt favnende

Det lyder næsten som et valg-slogan. Det er det dog ikke, men der i mod den skinbarlige sandhed om Asatro Samling, og det er vi meget stolte af at kunne sige med rette. Ikke bare er vi en broget skare af mennesker fra alle afkroge af samfundet og samfundets lag. Vi er også en oase i det Asatro miljø i Danmark hvor der er højt til loftet og hvor vi ikke tillader at nogen nedgøres eller forhånes.

Hvis vi accepterede at nedgørelse og forhånelse fandt sted, ville vi direkte modarbejde hele idéen med Asatro Samling. Nemlig den at udgøre en platform som har til formål at fremme en frugtbar Asatro i Danmark. Netop dét formål mener vi i høj grad at Asatro Samling lever op til. Det er i høj grad medlemmernes egen fortjeneste, for det er alle i Asatro Samling som er med til at gøre os til det vi er.

Mange forskellige emner

Det er meget forskellige emner der tages op i Facebookgruppen. Nogle handler om hvordan man lige tolker en tekst i en af Eddaerne. Andre om hvordan man mon forestiller sig sine Guder. Andre er af endog meget privat karakter og handler om nogle af de svære ting i livet set i en trosmæssig kontekst. Humor er der også plads til og det er bestemt vores oplevelse at Asatro Samling betyder rigtig meget, for temmelig mange mennesker. Dét er vi også stolte af.

Vi oplever medlemmer som fortæller at de pga. Asatro Samling har fået lysten til at debattere tro med andre tilbage. At de igen har fået lyst til at mødes med andre Asatro til blót og andre hyggestunder. Det sker ofte at man kan læse medlemmer rose gruppen som helhed for at være et dejligt sted at være, hvor man er fri for mudderkast og fnidder i krogene.

Vi tilpasser os medlemmernes behov

I tiden der er gået i 2017 har flere nye tiltag set dagens lys. Bl.a. har man mulighed for at sende en pb til undertegnede hvis man ønsker at spørge om noget anonymt. Eller har noget andet man gerne vil have slået op anonymt. Vi har et privat google-map hvor mange af Asatro Samlings medlemmer har valgt at de gerne vil stå på. Det dækker pt. 200 byer og byområder fordelt over hele Danmark. I mange af byerne er flere medlemmer listede.
For nylig oprettede vi en meningsmåling som viser at vi har ramt rigtigt da vi indførte en regel om at kommercielle reklamer ikke er tilladt at slå op. Der er pt. ca. 20 gange flere medlemmer som synes det er i orden at kommercielle reklamer ikke tillades. End der er medlemmer som synes det er i orden under forskellige omstændigheder.

Blót

Vi holdt blót ved Udsigten i Vissenbjerg ved efterårsjævndøgnet. Vi har også holdt blót til vintersolhverv i Kirkendrup skov i Odense. Blótet til forårsjævndøgnet er under planlægning og vil blive meldt ud i rigelig god tid, min. 1 måned i forvejen.

Hvad bringer 2018?

Selv om det kan være svært at begive sig af med spådom, så er nogle ting dog helt sikkert. Ting som vi bringer videre fra 2017 og ind i 2018.
Asatro Samling vil fortsætte med at udvikle sig. Medlemstilgangen ser ikke ud til på nogen måde at ville stagnere så den forventer vi fortsat vil stige. Vi vil forsøge at afholde blót andre steder i landet også, sådan så alt ikke foregår på Fyn.
Der er en Midsommer-fejring på Frøbjerg Bavnehøj under planlægning. Den vil være en alternativ fejring af Midsommeren som et alternativ til den hekseafbrændende Skt. Hans.

Hvad med hjemmesiden?

Hjemmesiden vil vi arbejde på at gøre større og langt mere informativ end den nåede at blive i 2017. Vi vil også se på muligheden for at man som medlem i Asatro Samling kan skrive på sin egen personlige blog på asatrosamling.dk.

Der ligger også andre tiltag og samler kræfter i kulissen. Året må vise hvad der kommer. Skulle Asatro Samling vise sig at udvikle sig til at være mere end en hjemmeside og Facebookgruppe, så hilser vi det bestemt velkomment. Så længe det er fremmende for en frugtbar Asatro i Danmark.

Hil Regin! Hil Mangfoldighed! Hil alle i Asatro Samling!

Vi siger tak for 2017 med ønsket om et godt, glædeligt og lykkebringende nytår til dig og dine 🙂

År og fred

Majken og Bjørn Ravn Rimhøj

[print_link]